loader

Nástroje na manažment osobných údajov

Tieto stránky vám poskytujú nástroje na správu vašich osobných údajov, ktoré sú uložené v našom obchode
Po zadaní žiadosti vám bude zaslaný e-mail s odkazom na autorizáciu žiadosti.

Kópia osobných údajov

Zašleme vám kópiu všetkých vašich osobných údajov, ktoré vlastníme. Údaje budú tiež v bežnom strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli použiť na ich odovzdanie inému zberaču údajov podľa vášho výberu.

Opraviť alebo doplniť údaje

Ak chcete upraviť svoje osobné údaje, musíte sa prihlásiť do svojho účtu.

Vymazať údaje

Vaše osobné údaje vrátane účtu a všetkých súvisiacich informácií (bonusy, body odmeny, história objednávok atď.) Budú z nášho obchodu úplne odstránené. Ak sú údaje stále potrebné na vybavenie vašej objednávky alebo splnenie záväzkov voči vám vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami (vrátenie produktu, vrátenie peňazí atď.), Nebudeme schopní vyhovieť takejto žiadosti

Obmedziť spracovanie údajov

Obmedzenie spracovania údajov je alternatívou k vymazaniu údajov: vaše údaje budeme naďalej ukladať, ale kým ich nezrušíte, nebudeme ich spracovávať. Kým nebude zrušené obmedzenie, nebudete mať prístup do svojho účtu. Ak sú údaje stále potrebné na vybavenie vašej objednávky alebo splnenie záväzkov voči vám vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami (vrátenie produktu, vrátenie peňazí atď.), Nebudeme schopní vyhovieť takýmto požiadavkám

Zrušiť obmedzenie spracovania údajov

Obmedzenie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov bude zrušené a sme schopní ich spracovať

Odvolať súhlas

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov zhromaždené na základe súhlasu (napr. Na účely priameho marketingu) znamená, že zastavíme spracovanie týchto údajov na účely poskytnuté na základe súhlasu a pokiaľ voči vám nebudeme mať zákonné povinnosti, napríklad spracovanie objednávok , budú z vášho obchodu odstránené všetky vaše osobné údaje (váš účet a všetky súvisiace informácie: bonusy, body odmeny, história objednávok atď.)
E-mailová adresa bude použitá na identifikáciu vašich osobných údajov v našom obchode a na zaslanie autorizačného kódu
Google reCAPTCHA

Všetky práva vyhradené. Určené iba pre osobné použitie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu BKC, s.r.o, je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, alebo distribúcia, akéhokoľvek materiálu, časti materiálu
zverejneného na www.GardenTECH.sk A to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, zahrnutia týchto materiálov, alebo ich častí do správ či prekopírovanie do vnútropodnikovej, alebo inej
privátnej siete, alebo uchovávaniev akýchkoľvek databázach na komerčný účel.
BKC, s.r.o. - GardenTECH.sk © 2011- 2021