Kosačky, krovinorezy, kultivátory, vertikutátory, okrem reťazových píl a snežných fréz má azda všetka technika cez zimu dovolenku. Ako ich však treba správne zazimovať? Okrem dôkladného vyčistenia od zbytkov trávy, zeminy, živice, mazacích olejov, čo sa vám mimochodom o pár mesiacov vráti keď budete zariadenia prebúdzať, je nutné dodržať zopár zásad.
Môžete sa rozhodnúť pre dve varianty:

Spôsob zazimovania bez stabilizátora

  • Vytiahnite z nádrže pomocou veľkej striekačky zbytok benzínu
  • Zariadenie naštartujte a nechajte bežať dokiaľ nespotrebuje všetko palivo a motor nezhasne.
  • Ak má zariadenie karburátor s pimerom (pumpou paliva) zopár krát ho stlačte aby ste zbytky paliva vytlačili do nádrže
  • Takto vyprázdnené zariadenie môžete zazimovať

Spôsob so stabilizátorom

  • Myslite na koniec sezóny už v septembri a zaobstarajte si stabilizátor paliva Fuel Fit od Briggs&Stratton
  • Použite ho v pomere podľa návodu do čerstvo kúpeného paliva vo vypláchnutej bandaske. Fuel Fit palivo neopravuje, ale stabilizuje čerstvé. Ak ho použijete do starého paliva, doslova "vylejete" peniaze...
  • Namiešané palivo aj so stabilizátorom používajte napríklad už od septembra, ak by vás zaskočilo počasie a neumožní vám dokončiť sezónu, máte istotu, že je v palivovej sústave úž benzín so stabilizátorom
  • Stabilizátor sa postará o stabilizovanie paliva, palivo nebude prchať, oxidovať, nebudú sa separovať v dnešnej dobe primiešavané biologické zložky. Hlavne však zabráni oxidácii a korózii kovových častí palivového systému najmä karburátora a tiež v prípade membránových karburátorov 2-taktných motorov stvrdnutiu membrány.
  • Takto zazimovanej technike zaručuje Fuel Fit čerstvosť benzínu až 3 roky.